news-details
Мэдээ

АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 405 дугаар шийдвэрээр "Сауд Гоби Коэл Транс" ХХК-ны MV-017038 MV-019036 тоот тусгай зөвшөөрлийг цуцаллаа

АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 405 дугаар шийдвэрээр "Сауд Гоби Коэл Транс" ХХК-ны MV-017038 MV-019036 тоот тусгай зөвшөөрлийг цуцаллаа

Хуваалцах